Skip to main content
 首页 » 经典语句

钱塘湖春行译文(简单点的) 《钱塘湖春行》的译文是什么?

2021年06月23日 18:03:25265710


原文 钱塘湖春行 []白居易 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 钱塘湖春行 白居易 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 译文 从孤山寺的北面到贾公亭的西面。

 

翻译: 绕过孤山寺以北漫步贾公亭以西,湖水初涨与岸平齐白云垂得很低。 几只早出的黄莺争栖向阳的暖树,谁家新飞来的燕子忙着筑巢衔泥。 野花竞相开放就要让人眼花缭乱,春草还没有长高才刚刚没过马蹄。 最喜爱湖东的美景令人流连忘返。

 

钱塘湖春行. 白居易. 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云重重叠叠。

 

钱塘湖春行译文(简单点的)

原文:钱塘湖春行(白居易) 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 白话译文: 行至孤山寺北,贾公亭西,暂且歇脚,举目远眺,水面平涨。

 

从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片。 几处早出的黄莺争着飞向向阳的树木,谁家新来的燕子衔着春泥在筑巢。 繁多而多彩缤纷的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。

 

《钱塘湖春行》的译文是什么?

钱塘湖春行 ——白居易 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 【译文】 从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云重重叠叠。

 

钱塘湖春行 白居易 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 注释: ⑴钱塘湖:即杭州西湖。 ⑵孤山寺:南北朝时期陈文帝(522565)初年建。

 

钱塘湖春行 朝代:唐朝 作者:白居易 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上连成一片。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 几只早出的黄莺争相飞往向阳的树木。

 

 

 


评论列表暂无评论
发表评论