Skip to main content
 首页 » 诗词大全

有关八月十五的诗句

2020年04月22日 00:41:15448470互联网

1、青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟。——李商隐《霜月》 
2、昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。——白居易八月十五日夜湓亭望月》 
3、更深月色半人家,北斗阑干南斗斜。——刘方平《月夜》 
4、戍鼓断人行,秋边一雁声。露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》 
5、便欲乘风,翻然归去,何用骑鹏翼。——苏轼《念奴娇·中秋》 
6、一年中秋最明月,也照贫家门户来。——黄庭坚《和世弼中秋月咏怀》 
7、晨兴理荒秽,带月荷锄归。——陶潜《归田园居》 
8、青雀西来,嫦娥报我,道佳期近矣。——文征明《念奴娇·中秋对月》 
9、卷帘推户寂无人,窗下咿哑唯楚老。南都从事莫羞贫,对月题诗有几人。——苏轼《中秋见月和子由》 
10、四十五秋宵,月分千里毫。冷沉中岳短,光溢太行高。——李洞《中秋月》 
11、醒时同交欢,醉后各分散。永结无情游,相期邈云汉。——李白《月下独酌》 
12、重九登高看孤雁,八月中秋月圆人不圆。——卓文君《怨郎诗》 
13、松江初有月,伊水正无风。——白居易《答梦得八月十五日夜玩月见寄》 
14、野旷天低树,江清月近人。——孟浩然《宿建德江》 
15、举头望明月,低头思故乡。——李白《静夜思》 
16、一月可曾闲几日,百年难得闰中秋。——慧霖《闰中秋玩月》 
17、独坐犹过午,同吟不到西。——陆龟蒙《中秋夜寄友生》 
18、孤影看分雁,千金念弊貂;故乡秋忆月,异国夜惊潮。——佚名《中秋旅思》 
19、天上若无修月户,桂枝撑损向西轮。——米芾《中秋登楼望月》 
20、妙曲虽传,毕竟人何许。——郭应祥《醉落魄·丙寅中秋》 
21、松排山面千重翠,月点波心一颗珠。——白居易《春题湖上》 
22、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。——苏轼《前赤壁赋》 
23、问姮娥、缘底事,乃有盈亏,烦玉斧、运风重整。——向子諲《洞仙歌·中秋》 
24、忆对中秋丹桂丛,花也杯中,月也杯中。——辛弃疾《一剪梅·中秋元月》 
25、转缺霜输上转迟,好风偏似送佳期。——陆龟蒙《中秋待月》 
26、此生此夜不长好,明月明年何处看。——苏轼《阳关曲·中秋作》 
27、雁边风讯小,飞琼望杳,碧云先晚。——佚名《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 
28、动摇随积水,皎洁满晴天。——丘崈《酬裴端公八月十五日夜对月见怀》 
29、细数十年事,十处过中秋。今年新梦,忽到黄鹤旧山头。——范成大《水调歌头·细数十年事》 
30、我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。——苏轼《水调歌头·丙辰中秋》 
31、斟酌姮娥,九秋宫殿冷。——史达祖《齐天乐·中秋宿真定驿》 
32、飞镜无根谁系?姮娥不嫁谁留?——辛弃疾《木兰花慢·可怜今夕月》 
33、圆魄上寒空,皆言四海同。——李峤《中秋月二首·其二》 

评论列表暂无评论
发表评论